W dniach 09 lipca- 22 lipca uczestniczyłam w kursie metodycznym w ramach programu„Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”. Kurs odbył się w Londynie, w szkole „ Centre of English Studiem”. Szkolenie obejmowało 10 dni, brali w nim udział nauczyciele z różnych krajów europejskich oraz z Azji (Turcja, Wietnam, Tajlandia). Zdecydowana większość nauczycieli była nauczycielami języka angielskiego w szkołach podstawowych i średnich.
Szkolenie miało charakter warsztatowy i obejmowało szereg modułów m.in:
– Bringing British Culture to Class (znajomość kultury brytyjskiej)
– CLIL (Content Language Integrator Learning)- zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu, czyli np. nauczanie matematyki, historii, geografii itp. w języku angielskim.
– Classroom Management (zarządzanie klasą)
– Authentic Materials for Teaching English (wykorzystanie materiałów autentycznych podczas lekcji)
-Creativity and Drama in Language Education (kreatywne nauczanie)
– LearnerAutonomy (autonomia w procesie uczenia się i nauczania )
– Testing and Assessment (tworzenie testów, ocenianie uczniów).

Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych nauczycieli – metodyków nauczania języków obcych. Lekcje trwały w poniedziałki i piątki od godziny 9.00 do godziny 13.00. Natomiastw pozostałe dni tygodnia od godz. 9.00 do 17.00  z godzinną przerwą na lunch. Pracowaliśmy bardzo intensywnie,  zajęcia były kreatywne i profesjonalnie prowadzone, więc nie narzekaliśmy i staraliśmy się jak najwięcej zapamiętać, tak by po powrocie do naszych szkół móc w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę. Wykładowcy przekazali nam wiele praktycznych informacji dotyczących głównie uatrakcyjnienia i podniesienia procesów dydaktycznych. Byli również otwarci na specyfikę pracy w naszych ojczystych krajach. Zadawaliśmy im mnóstwo pytań oraz proponowaliśmy własne tematy. Uczyliśmy się zatem nie tylko od prowadzących zajęcia, ale również od siebie, dzieląc się własnymi doświadczeniami pedagogicznymioraz pomysłami.

Chociaż mieszkaliśmy oddzielnie (każdy z nas u innej rodziny) wspólnie jedliśmy posiłki i zwiedzaliśmy razem Londyn.
Wspólne spędzanie czasu było okazją do niekończących się rozmów, dotyczących głównie realiów (jakże odmiennych) pracy w naszych szkołach .Spacerowaliśmy po Londynie, jeździliśmy wspólnie metrem, zwiedzaliśmy muzea, galerie, teatry, kościoły, mosty, odpoczywaliśmy w parkach.

Udział w tym szkoleniu był dla mnie niezapomnianym przeżyciem. Spędziłam 2 tygodnie wśród ludzi, którychłączą wspólne pasje oraz fascynacja Londynem. Uaktualniłam swojąwiedzę metodyczną na temat nauczenia i kultury brytyjskiej. Zgromadziłam materiały, które wykorzystam w codziennej pracy. Poza tym miałam możliwość udoskonalenia kompetencji językowych nie tylko w szkole, ale również poza jej murami.

Mieszkałam w dzielnicy Wimbledon w rodzinie anglojęzycznej .Rodzina przyjęła mnie serdecznie, a wszyscy jej członkowie( rodzice i czwórka dzieci  w wieku 8-18 lat) byli otwarci i chętni do rozmowy. Do Polski przywiozłam książki w języku angielskim, czasopisma, fotografie, zdjęcia…Londyn to rzeczywiście miasto, które nigdy się nie znudzi i miejsce do którego zawsze chce się wrócić.

Kategorie: by Joanna J.