Sprawozdanie z udziału w mobilności w ramach projektu Edukacja językowa szansą na rozwój szkoły

W sierpniu 2017 r przez dwa tygodnie uczestniczyłam w kursie języka angielskiego dla nauczycieli w Wielkiej Brytanii w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego celem jest wyposażenie kadry nauczycielskiej w kompetencje językowe, umożliwienie dostępu do narzędzi i programów wspierających proces kształcenia oraz zwiększenie umiejętności metodycznych i  warsztatowych nauczycieli. Mój Dowiedz się więcej…