Sprawozdanie z kursu metodyczno- językowego w WielkiejBrytanii

 W dniach 09 lipca- 22 lipca uczestniczyłam w kursie metodycznym w ramach programu„Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”. Kurs odbył się w Londynie, w szkole „ Centre of English Studiem”. Szkolenie obejmowało 10 dni, brali w nim udział nauczyciele z różnych krajów europejskich oraz z Azji (Turcja, Wietnam, Tajlandia). Zdecydowana większość nauczycieli Dowiedz się więcej…